Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
30 Soruda E-Fatura ve E-Defter
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
e-Uygulamalar
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.05.2018)
 

 

2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30409

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P., 033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P, 03801 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER 03901 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 222011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 222111 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 223011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 223111 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 350071 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 351071 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 414031 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 415031 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 58001 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 58101 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 78004 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 78104 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 8200301 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 8210301 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 98002 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ, 98102 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ, 222013 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, 223013 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, 244 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - T.P., 245 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - Y.P., 246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P., 247 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P., 58002 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN, 58102 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN, 820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ, 821031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

032 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

033 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P

 

03801 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

03901 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

222011 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

222111 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

223011 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

223111 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

350071 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

351071 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

414031 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

415031 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

58001 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

58101 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

78004 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

78104 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

8200301 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

8210301 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

98002 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

98102 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

 

222013 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER

 

223013 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER

 

244 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

245 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.

 

247 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P.

 

58002 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDEN

 

58102 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDEN

 

820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

821031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında 030 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - T.P. ve 031 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P. hesapları altında yer alan “GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER” ara başlıkları ile 03018 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER, 03019 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI, 03118 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER ve 03119 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER”

 

03018 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03019 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

 

03118 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03119 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 24602 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, 24702 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, 8200313 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER ve 8210313 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER hesapları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

 

182 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – T.P.

 

18200 BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

18201 İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

18203 ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)

 

183 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – Y.P.

 

18300 BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

18301 İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

18303 ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)

 

26205 KARŞILIKLARDAN

 

26305 KARŞILIKLARDAN

 

82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

820040 BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

820041 İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

820043 ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

82104 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

821040 BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

821041 İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

821043 ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başlıklarıyla birlikte 032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI, 244 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI, 246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TÜRK PARASI, 820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ ve 98002 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ hesap açıklamaları, 272 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI, 274 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - TÜRK PARASI, 41403 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI, 41404 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI, 820030 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ hesap açıklamaları, 038 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – TÜRK PARASI hesap açıklamasının son paragrafı, 580 MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI hesabının ilk paragrafı, 780 ALINAN KÂR PAYLARI - TÜRK PARASI hesabının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 415 SERMAYE YEDEKLERİ – YABANCI PARA hesabı ve tali hesaplarına ilişkin açıklamalar ve 033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA hesap açıklaması yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“032 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerler bu hesapta izlenir. Bu hesap, menkul değerlerin türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre Tekdüzen Hesap Planı’nda gösterildiği şekilde yardımcı hesaplarda, nominal değerleri üzerinden de finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenir.

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin değer azalışları, 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesabının açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.”

 

“244 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI

 

Yatırım amaçlı menkul kıymetlerin ve mülkiyeti şirkette kalmak kaydıyla teminata verilen ve bloke edilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul kıymetlerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap dönem sonları itibarıyla etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetiyle değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları sonuç hesaplarına intikal ettirilir.”

“246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.

 

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde değer düşüşü 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir.”

 

“820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

Türk parası iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının TFRS 9’a göre muhasebeleştirilmesi durumunda, değer düşüklüğü tutarları 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Karşılığı (-) - T.P. hesabına alacak ve bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.”

 

“98002 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

 

Şirketlerin iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına (gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) olan Türk parası sermaye taahhütlerinin henüz ödenmemiş kısımları bu hesapta izlenir.”

“İştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 274 Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler hesabı ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.

Şirketlerin herhangi bir alacağının temlik edilmesi neticesinde oluşan alacaklar da bu hesapta izlenir.”

“Şirketlerin iştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerinin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları ile bu varlıkların maliyet bedeli arasındaki fark bu hesabın alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler bu hesabın borcuna, 79000 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.”

“032 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler -T.P hesabı altında izlenen menkul değerler ile iştirakler ve bağlı ortaklıklar portföyünde izlenen kıymetlerin değerleme farklarının muhasebeleştirildiği bir hesaptır. Hesap, 03290, 03390 Menkul Değerler Değer Artış Hesabı ile iştirakler, bağlı ortaklıklar hesapları altında izlenen "Değerleme Artışı" ve 038 Menkul Değer Değer Düşüş Karşılığı - T.P. ve 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Karşılığı (-) – T.P. hesaplarıyla karşılıklı çalışır.”

“İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulan sabit kıymetlerin net defter değerinde meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, şirketlerin yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.”

“Türk parası menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının maliyet bedellerinin altına düşmesi sonucu doğan değer düşüklüğü tutarları 032 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler – T.P. ve 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesaplarının açıklamaları çerçevesinde, bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.”

“Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin değer düşüklüğü kayıpları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde, bu hesabın alacağına 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle giderleştirilir.”

“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan ve itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen Türk parası menkul değerlerden alınan faizlerin kaydedildiği hesaptır.”

“Şirketlerin Türk parası iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve iş ortaklıklarının faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârdan sermaye payı olarak dağıtılan Türk parası temettülerin şirket payına düşen miktarı ile gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerden elde edilen kâr paylarının kaydedildiği bir hesaptır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ÖZEL KARŞILIKLAR” açıklamasından sonra gelmek üzere aşağıdaki hesap açıklaması, 262 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – TÜRK PARASI açıklamasına ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama ve aşağıdaki 82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ hesap açıklaması eklenmiştir.

 

“TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir. Negatif karakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6/A maddesinde belirtildiği üzere, borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları (Üçüncü Aşama) özel karşılık niteliğindedir.”

“İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca indirilebilir geçici fark teşkil eden beklenen zarar karşılıkları veya genel karşılıklar için muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi varlıkları 26205 Karşılıklardan hesabında izlenir.”

 

“82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

 

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı giderleri bu hesapta izlenir. Hesap, 182 TFRS 9 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ 30/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
2 + 2 = ?
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
HER YÖNÜYLE KONKORDATO
25.04.2019
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   1
Bugünkü Ziyaret :  1941
Toplam Ziyaret :  5108169

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn