Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları Hakkında SGK Genel Yazısı (28.12.2019)
 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız  ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

 

Sayı: 58680964-201.02.01-E.20431996                                              25/12/2019

 

Konu: Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları Hk.

 

GENEL YAZI

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar sigortalı sayılmıştır.

 

Kanunun 7 nci maddesinde,  4/1-b bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kollektif, adi komandit şirketlerin komandite ortakları ve donatma iştiraki ortakların sigortalılıklarının vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlayacağı, 9 uncu maddesinde ise gelir vergisi mükellefi olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sigortalılıklarının sona ereceği öngörülmüştür.

 

Buna göre, Kurumumuz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında 14/06/2007 tarihinde imzalanan protokol gereği Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında bulunan gerçek  ve  basit  usulde   vergi mükellefiyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ait kayıtlar elektronik ortamda Kurumumuz kayıtlarına bildirilmekte ve gelen kayıtlara göre sigortalılık kaydı oluşturulmaktadır.

 

Bildirilen  bu  kayıtlardan  vergi  mükellefiyet  başlangıç  ve  bitiş  tarihi  aynı  gün  olanlara 01/10/2008 tarihinden sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescil kaydı yapılarak bir günlük hizmet verilmekte iken İl Müdürlüklerimizden alınan yazılarda aynı gün başlayıp aynı gün sonlandırılan vergi mükellefiyet kayıtlarından sonra yeniden vergi mükellefi olan ve vergi kaydı devam eden sigortalıların genç girişimci teşvik uygulamasından yararlanamadıklarının anlaşılması üzerine konu Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte yeniden değerlendirilmiş ve vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ile bitiş tarihi aynı olan kayıtlardan dolayı vergilendirme yapılmadığından, bu kayıtların vergi kayıt süresi olarak kabul edilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

Bu itibarla, vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti halinde aynı gün başlayıp biten vergi mükellefiyet kayıtlarından dolayı 4/1-b kapsamında sigortalılık kaydı oluşturulmayacaktır. 

 

Örnek 1: Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumumuz kayıtlarına on-line olarak bildirilen mükellef (A)'nın 04/12/2018 tarihinde başlayan vergi kaydının aynı gün sona erdiği, sonraki bir tarihte on-line gelen 05/02/2019 tarihinde başlayan mükellefiyet kaydının ise devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kayıtlara göre mükellef (A)'nın 4/1-b kapsamındaki sigortalılığı, 05/02/2019 tarihinde başlayan vergi kaydı esas alınarak tescil tarihi 05/02/2019 olarak değiştirilecektir. 

 

Örnek  2:  4/1-b  kapsamında  şirket  ortaklığından  dolayı  01/10/2008-31/07/2014  tarihleri arasında kaydı olan (B)'nin 22/01/2017 tarihinde  başlayıp aynı gün (22/01/2017 tarihinde) sona eren vergi kaydının yanı sıra 01/01/2019 tarihinde başlayıp devam eden vergi kaydının tespit edilmesi halinde ilgilinin sigortalılığı, aynı gün başlayıp sona eren vergi kaydı dikkate alınmaksızın 01/01/2019 tarihinde başlatılacaktır.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

İsmail YILMAZ

Genel Müdür

 

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARI İÇİN KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK
31.03.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   5
Bugünkü Ziyaret :  5999
Toplam Ziyaret :  10603207

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn