İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ (RAPOR PARASI) NASIL HESAPLANIR ?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) verilmesi sgk yasalarında belirtildiği üzere aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi üzerine verilir.

  • İş kazası
  • Meslek hastalığı
  • Hastalık
  • Kadın sigortalının doğum yapması

Hemen belirtmeliyiz ki geçici iş göremezlik yani rapor parasının özel bir hesaplama tekniği yoktur. Hesaplama şekli ayakta mı yatarak mı tedavi olduğunuza göre değişir. Şöyle ki;

Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir.

Buradaki günlük kazanç kavramı net alınan ücret olmayıp sigorta primine esas olan giydirilmiş brüt ücrettir. Giydirilmiş ücretten kasıt ise; brüt ücretinizin üzerine sürekliliği olmayan prim, ikramiye gibi ödemelerin de  ilave edilmesiyle bulunan sigorta primine esas olan kazançtır. Eğer böyle prim, ikramiye gibi sürekliliği olmayan bir kazancın olduğu ayda rapor alırsanız aylık ne ücretinizden fazla ödeme alma imkanınız da var demektir.

Hesabı yapılacak günlük prime esas kazancı tespit ederken şu unsurlara dikkat etmeliyiz;

“Kazanın olduğu veya doğumun gerçekleştiği ya da hastalık veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğin meydana geldiği tarihten itibaren geriye dönük son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.” Yani ne kadar prim ödediyseniz bunu ödeme yaptığınız güne bölün diyor.

“Çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. ”Yani 90 günlük kazancı 90’a bölemiyorsanız, diğer bir değişle 3 aydır çalışmadığınız, yani başladığınız bir yerde kaza geçirirseniz ödediğiniz kadar tutarı, çalıştığınız kadar güne bölün demek istiyor.

Çalışmaya başladığı ilk gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur.

Ayrıca, rapora konu olan kişinin normal ücretlerinin yanında bir de prim, ikramiye gibi sürekliliği olmayan ödemelerde almışsa bu ödemelerin de dikkate alınması halinde, ödeneğe esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz. Yani günlük prime esas kazancınız sabit ödenen ödemelerinizden kaynaklı 10,- TL ise sürekliliği olmayan bir prim vb. aldıysanız bunların toplamı 15,- TL’yi aşamaz.

Son olarak bir hatırlatma; hastalık sebebiyle meydana gelen istirahatlarda ilk 2 günün parasını SGK ödemez.

Şimdi basit bir örnek verelim;

Düşünelim ki 12 günlük bir istirahat raporu aldık ve aylık 3.000,- TL brüt ücretle bir şirkette çalışıyorsunuz. (Brüt ücretinizi bordronuzdan görebilirsiniz)  Bu rakam SGK tavan rakamının altında olduğu için direk hesaplamaya geçeceğiz. Demek ki aldığımız ücretin tamamından SGK kesiliyor. Yani sigorta primine esas kazanç (SPEK) da 3.000,00-TL. Diğer bir değişle 10.000,- TL maaşımız olsaydı biz 7.371,- TL’yi baz alacaktık. (01.07.2014 - 31.12.2014 SGK Tavanı : 7.371,- TL)

Eğer brüt ücretimiz tavanın üzerinde olsaydı biz tavanı baz alacaktık. Örneğimizde brüt ücret tavanın altındadır.

Diyelim ki son 3 ayda 85 gün işe geldiniz. Bu durumda 85 günlük kazancınızı bulmalıyız.

Şayet, 3 ayda yani 90 günde 9.000,- TL alıyorsak günlük ücret 100,- TL demektir. Bu durumda son 3 ayda 85 gün çalışmamız varsa 8.500,- TL ücretimiz vardır.

Diğer bir formülle hesaplarsak; aylık 3.000,- TL brüt ücretimiz olduğuna göre günlük brüt ücretimiz 100,- TL dir. Son 3 ayda 85 gün çalıştığımıza göre 100 x 85 = 8.500,- TL ücretimiz olur.

8.500-TL / 85 gün= 100,00-TL günlük sigorta prim ödeme gün sayısı (PEK)

(Diğer bir değişle 3 aylık brüt ücretimizi bulup kaç gün çalıştıysak ona bölüyoruz.) 

Ayakta tedavi olduysak,

(100,00-TL / 3) x 2 = 66,67-TL

66,67-TL x 10 gün = 666,67-TL 

Yatarak tedavi olduysak,

100,00-TL / 2 = 50,00-TL

50,00-TL x 10 gün = 500,00-TL 

===================================

NOT: Neden rapor 12 günlükken biz 10 gün hesapladık derseniz hastalık durumunda SGK’nın 2 günün parasını vermediğini hatırlatırım.

Bu nedenle 12 günlük raporun parası 10 günlük olarak hesaplanmıştır.

=================================== 

HATIRLATMA: SGK rapor paralarını Ziraat Bankası'na yatırmaktadır. Dolayısıyla, iş göremezlik ödeneklerinizi (rapor paralarınızı) Ziraat Bankası şubelerinden TC Kimlik Numaranızı ibraz ederek alabilirsiniz. Ancak, SGK tarafından MOSİP üzerinden yapılacak söz konusu ödemeler, her ayın 8-14 aralığında gerçekleştirilip bu tarihlerde ödenmesi sağlanacaktır.​ 


RAPOR PARASI SORGULA İÇİN TIKLAYINIZ...


 

 

 www.MaliForum.Com                                                                                                                                                                  "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"