TİCARİ DEFTERLER MEVZUATI


 
   TTK VE VUK'a göre Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları

     Defter Tasdik Zamanları (Genel Olarak)

     Defterin Kapanış Tasdikleri

     SSK Açısından Defter ve Belgeler

     KDV Kanunu'na göre Ticari Defterlerin Kayıt Düzeni

     Kooperatiflerin Tutmak Zorunda Oldukları Defter ve Belgeler

     Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

     Defter Ve Belge İstemeye İlişkin Usul ve Esaslar