Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
7256 Sayılı Kanun (2020)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/160 (Mücbir sebep hali nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini mücbir sebep süresi sona erdikten sonra vermesi gereken mükelleflerin vergi levhası yükümlülüğü hakkında) (22.08.2023)
 

 

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı  

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/160  

Konusu: Mücbir sebep hali nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini mücbir sebep süresi sona erdikten sonra vermesi gereken mükelleflerin vergi levhası yükümlülüğü hakkında.

Tarihi: 22/08/2023

Sayısı: VUK-160/2023-11

1.Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri uyarınca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilen mükelleflerin vergi levhası yükümlülüğüne ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2. Mevzuat

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi levhası uygulamasına ilişkin 27.05.2011 tarihli ve 27946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “2.3. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması” başlıklı bölümünde gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhasının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacağı ve mükelleflerin internet vergi dairesi hesabına aktarılacağı,  söz konusu mükellefler tarafından vergi levhalarının 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep halleri tadadi olarak sayılmıştır.

Aynı Kanunun 15 inci maddesinde, 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, bu takdirde tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı, bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerektiği, 373 üncü maddesinde ise, bu Kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana geldiğinin malum olması veya tevsik ve ispat edilmesi hallerinde vergi cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü Maddesi Uyarınca Mücbir Sebep Hali Kapsamında Değerlendirilen Mükelleflerin Vergi Levhalarının Alınmasına İlişkin Süreler

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılan mükelleflerin vergi levhaları, uzatılan beyanname verme süresinin son gününe kadar verilen beyannamelerde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 1 aylık süre içerisinde mükellefler tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Örnek 1: 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Kilis ilinde 06.05.2021 tarihinden itibaren Kilis Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet kaydı bulunan ve bu ilde ilan edilen mücbir sebep kapsamında yer alan Bayan (C) tarafından 2022 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi 15.08.2023 tarihinde verilmiştir.

Bu kapsamda, Bayan (C)’nin vergi levhası, 15.08.2023 tarihinde verilen Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 15.08.2023 tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Bayan (C) tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Örnek 2: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi (A) firması, işyerinde meydana gelen yangın sonucu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiş ve mükellefin 01.04.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilerek mücbir sebep dönemi içerisinde verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme süresi 26.07.2023 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, (A) firmasının vergi levhası, 26.07.2023 tarihinde mükellef kurum tarafından verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 26.07.2023 tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde (A) firması tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Duyurulur.

 

 

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI - 2021
30.10.2021
/7256_SAYILI_YAPILANDIRMA_KANUNU/7256_sayili_kanun.htm
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Sorgulama
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   3
Bugünkü Ziyaret :  677
Toplam Ziyaret :  15162107

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn